Veteranen Instituut

Mannen van Staal onderneemt met maatschappelijke verantwoording. Één van de maatschappelijke items waarin Mannen van Staal anticipeert is het Veteranen Instituut. Een instituut welke voor iedere veteraan er moet zijn. Iedere militaire veteraan moet hier terecht kunnen met zijn/haar vraag of probleem. Of gewoon een goed samenzijn met andere veteranen.

Wat veteranen met elkaar verbind zijn de ervaringen die ze met elkaar hebben gedeeld. Dat valt vaak lastig uit te leggen aan mensen die die ervaringen niet hebben. Veteranen hebben vaak onderling geen uitleg nodig, die begrijpen en voelen elkaar. Mannen van Staal heeft ook dergelijke ervaringen gehad en onlangs afgesproken met een medewerker van het Veteranen Instituut. Deze medewerker, oud militair (inclusief zeer hoge dapperheid-onderscheiding voor zijn optreden in Afghanistan), kent ook de dieptepunten van het militaire vak. Met name de “klap” achteraf, beter bekend als PTSS. Deze medewerker is er weer bovenop gekomen en stelt zijn ervaring nu ter beschikking van veteranen die er (nog) niet aan toe zijn om alle belevenissen op een handelbaar rijtje te hebben. Het is schrikbarend als je de verhalen van de ergste soort hoort. Nog schrikbarender is het dat je weet dat hulpverleners zich kunnen “verschuilen” achter de wet-en regelgeving. Hiermee is een veteraan al snel een nummer of een nummer gekoppeld aan een verzekering. Dat helpt deze mensen niet. Deze veteranen zijn geen nummer of een koppeling met een dossier. Dit zijn mensen die een gedeelte van hun leven in de waag hebben gesteld voor vrede en veiligheid. Dit zijn mensen die het verdienen om als mens te worden behandeld en te worden bekeken.

Één van de zaken de verbazing doet stijgen is dat het hulpnummer voor veteranen een betaald nummer is. Veteranen die hulp nodig hebben zijn vaak veteranen die geen cent meer te makken hebben. Mannen van Staal vraagt zich dan ook af hoe het mogelijk is dat men moet betalen voor de hulp. Mensen die zich namens de Nederlandse overheid ergens ter wereld hebben ingezet, daar nu een hoge boete voor betalen en dan nog moeten betalen voor hun eigen hulp-vraag??!! Dit past echt niet in de waarden van Mannen van Staal. Heel vreemd en eigenlijk te bizar voor woorden.

Het zou mooi zijn als daar verandering in komt. Het Veteranen Instituut moet er voor iedere veteraan zijn, zeer zeker voor de veteranen die het moeilijk hebben! Mannen van Staal zet zich voor deze militairen in. In samenwerking met de medewerker zoals hierboven vermeld.