Internationaal

Mannen van Staal coaching werkt voor een aantal opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers werken samen met internationale klanten/bedrijven. Het is om die reden dat Mannen van Staal prachtige ervaringen in andere continenten mag opdoen. Het rijtje van landen neemt langzamerhand toe. Naast Amerika, Chili, Argentinië, Basel, Kameroen, Ghana, Liberia is Nigeria aan het rijtje toegevoegd. Allemaal bijzondere landen met bijzondere culturen en gewoontes. Ook het veiligheidsniveau verschilt per land en de te nemen maatregelen. Opvallend is de manier waarop het gedrag van de individu van toepassing is om de veiligheid te vergroten of te verkleinen. Discipline is het toverwoord hierin. Mannen van Staal prijst zich gelukkig met de militaire ervaringen in crisis gebieden. De genoten trainingen werpen jaren later in gevaarlijke gebieden, zoals de Niger Delta te Nigeria, nog steeds haar vruchten af. De ervaringen worden op andere vlakken overgedragen. Zie Helpers helpen.

De trainingen in het buitenland zijn gerelateerd aan het gedrag wat de leidinggevende laat zien.

Monrovia

Het laagste veiligheidsniveau van de leidinggevende is het hoogste veiligheidsniveau van zijn/haar “ondergeschikte”. Het besef hiervan werkt als een spiegel voor het eigen gedrag. Onmiddellijk zie je een andere manier van leidinggeven. Het trainen van leidinggevenden in het bewuster worden van de effecten van hun leiderschapsstijl op de medewerkers in relatie met veiligheid is prachtig en dankbaar werk.

 

Immers, iedereen wil aan het einde van de dag weer net zo naar huis als dat ze in de ochtend vertrokken zijn. Daar gaat het om. Persoonlijk leiderschap, samenwerken, risico inzichten en communicatie zijn de sleutelwoorden om veilig te (blijven) werken.
Cultuur verschillen en de vormen van leidinggeven en communiceren waren elementen die onder de loep waren genomen. De prettige en internationale sfeer kenmerkte de fantastische dagen. Wat een geweldige ervaring heeft Mannen van Staal weer in de rugzak!