Hoe dan???

Teamproces meesterschap

Veel leidinggevenden doen hun best om teams en medewerkers te ondersteunen. Echter is er geen enkele opleiding die effectief en duurzaam er voor zorgt dat leidinggevende structureel een proces hanteert welke er aan bijdraagt dat alle medewerkers binnen de organisatie zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor datgeen wat ze moeten doen. En toch hoeft het niet zo moeilijk te zijn.

Mannen van Staal heeft het teamprocesmeesterschap ontwikkeld. Je verkrijgt het meesterschap door simpel weg een proces te volgen die niet meer dan logisch is. Hoe betrek je mensen bij het maken van een levendige visie? Hoe betrek je je mensen bij een besluitvormingsproces? Wat voor structuur hanteer je om de gehele organisatie te informeren? Hoe ga je dit gehele proces leidinggeven, ongeacht welk niveau in een organisatie. Van het stellen van doelen vanuit je visie tot en met het maken van je deeltaak om de doelen te halen. Wat is de intent van de baas van jouw baas? Wat maakt dat mijn onderdeel van het werk past in het grotere geheel en wie heb ik daarvoor nodig en wie heeft mij nodig? Wat zijn mijn kansen en bedreigingen die ik de kop kan bieden zodat mij team optimaal rendeert? Het zijn maar een paar vragen die alleen maar bij enkele succesvolle bedrijven en organisaties worden gesteld.

Het volgen van het proces heeft als resultaat dat er vertrouwen komt. In elkaar en in de organisatie. Teams groeien naar de autonome fase en blijven daar. Leidinggevenden blijven groeien in hun functie en laten anderen nog beter worden en weten wat ze moeten doen onderweg naar die autonome fase. Het meesterschap loont zich!!

Neem nu contact op: info@mannenvanstaalcoaching en wordt meester in het teamprocesmeesterschap.